Satellite Coverage Maps, Satellite Footprints Amazonas 3 - 61° West Beams, Карта покрытия сигнала со спутника Amazonas 3 - 61° West Beams

61°W-Amazonas 3 C-band Americas beam       61°W-Amazonas 3 Ku-band Europe beam       61°W-Amazonas 3 Ku-band North America beam       61°W-Amazonas 3 Ku-band South America beam       61°W-Amazonas Ku-band Brazil beam

 

 


61°W-Amazonas 3 C-band Americas beam

C Band
>42 dBW 42 dBW 41 dBW 40 dBW 39 dBW 38 dBW 37 dBW 36 dBW 35 dBW
80 cm 80-100 cm 90-115 cm 100-125 cm 115-145 cm 125-160 cm 145-180 cm 160-200 cm 180-225 cm

 

 


61°W-Amazonas 3 Ku-band Europe beam

Ku Band
51 dBW 50 dBW
49 dBW
48 dBW
47 dBW
45 dBW
43 dBW
41 dBW
38 dBW
55 cm
50-60 cm
55-65 cm
60-75 cm
65-85 cm
85-105 cm
105-135 cm
135-170 cm
190-240 cm

 

 


61°W-Amazonas 3 Ku-band North America beam

Ku Band
50 dBW
49 dBW
48 dBW
47 dBW
45 dBW
43 dBW
41 dBW
38 dBW
50-60 cm
55-65 cm
60-75 cm
65-85 cm
85-105 cm
105-135 cm
135-170 cm
190-240 cm

 

 

 


61°W-Amazonas 3 Ku-band South America beam

 

Ku Band
49 dBW
48 dBW
45 dBW
43 dBW
41 dBW
38 dBW
55-65 cm
60-75 cm
85-105 cm
105-135 cm
135-170 cm
190-240 cm

 

 

 


61°W-Amazonas Ku-band Brazil beam

Ku Band
54 dBW 53 dBW 52 dBW 51 dBW 50 dBW
48 dBW
47 dBW
45 dBW
42 dBW
40 dBW
38 dBW
45 cm
50 cm
50 cm
55 cm
50-60 cm
60-75 cm
65-85 cm
85-105 cm
120-150 cm
150-190 cm
190-240 cm