Hot Bird 13F 13° E

Nastoyashcheye Vremya ( 10949 V ) появился, идет открыто


 

Astra 4A 4.8° E

Televsesvit ( 11747 V ) появился, идет открыто